Úvodem

Dr. Moshé Feldenkrais vyvinul originální cvičební metodu, která vychází z předpokladu, že promyšlené zkvalitňování pohybu je tou nejlepší cestou ke komplexnímu rozvoji celé lidské bytosti.
Feldenkraisova metoda je zaměřena na rozvíjení včech důležitých životních funkcí jak tělesných, tak duševních. Již po několika lekcích se naučíme lépe koordinovat pohyby, poznáme přímé souvislosti mezi chováním, cítěním, vnímáním a myšlenkou a zároveň rozšíříme svou schopnost abstraktního myšlení, představivosti a tvůrčí fantazie. Pokud zanedbáváme určitou část těla, tak snižujeme schopnost dělat co chceme.

Feldenkraisova® metoda je určena každému:

 

  • Kdo se chce pohybovat a žít s větší lehkostí a rovnováhou
  • Bez  omezení věku či fyzických možností
  • Lidem s různými druhy pohybového omezení, s chronickou tenzí a bolestmi
  • Lidem s neurologickými a psychickými potížemi
  • Sportovcům, tanečníkům, hercům, hudebníkům, zpěvákům
  • Pedagogům, profesionálům zabývajícím se pohybem


Feldenkraisova® metoda má 2 směry přístupu k učení:

 


Skupinové lekce ATM ( Awareness Trouhg Movement) – Pohybem k sebeuvědomění:
Praktik FM provází účastníky lekce prostřednictvím slovních pojmů k pohybům na bázi běžné individuální motorické dovednosti v jejich nemechanickém opakování. Účastníci lekce většinou leží na podložce ( na zádech, na břiše, na boku). Některé lekce mohou být i v sedě nebo ve stoje.Klade se důraz na prožití a vnímání pohybu. Pohyby se provádějí vždy pomalu a v malém rozsahu. Cvičení vyžaduje pozornost , nikoliv námahu a napětí svalů. Cílem je objevovat nové a fyziologicky výhodnější vzorce pohybu. Struktura většiny lekcí vychází z každodenních pohybových aktivit např. zvednutí se, ohlédnutí se, uchopit něco, chůze, atd. Jedna lekce ATM trvá obvykle 45 – 60 min.

Individuální lekce FI ( Functional Integration ) – Funkční Integrace
Lekce je přizbůsobena individuálním potřebám klienta. Probíhá převážně v leže, pohodlné oblečení. Funkční integrace je způsob manipulace s tělem pomocí přenášení specifických vjemů do centrální nervové soustavy, pro zlepšení funkce motorického systému. Funkční integrace je výjimečná v tom, že podněcuje změny v lidském mozku v rovině předcházející myšlení. Praktik a klient společně prozkoumávají funkčnost jednotlivých částí těla v situaci bezpečí a kinestetického dialogu, při němž klient zůstává pasivní, relaxovaný.